Partnerski odnos bitan za lekare i pacijente

Kada se govori o prigovorima Mladen Belojević, rukovodilac sektora za zaštitu prava pacijenata Gradskog sekretarijata za zdravstvo, za Radio Beograd 1, kaže da se prigovori odnose na zdravstvenog radnika, za koga pacijent smatra da mu je uskratio neko pravo iz oblasti zdravstvene zaštite ili da mu je na neki način to pravo uskraćeno.

"Kada govorimo o savetima i informacijama to je daleko veći broj ljudi, pacijenata koji se obraćaju sa molbom da se više upute u svoja prava. Da saznaju o tome koji su mehanizmi za zaštitu njihovih prava, koji je to put, postupak, kome mogu da se obrate, da li su u pravu, ili nisu, kako da prevaziđu taj problem", ističe Belojević.

Pacijent je zadovoljan, samo ukoliko se dođe do rešenja za njegov problem.

"Kada se događaj desio u prošlosti i ne postoji način da se ispravi, tu nema mnogo izbora. U saglasnosti sa zakonom, podnosi se prigovor načelniku odeljenja, direktoru zdravstvene ustanove ili savetniku za zaštitu prava pacijenata", navodi Belojević.

Zatim objašnjava kako se postupa kada postoji najava ili situacija moguće povrede prava, odnosno kada ta povreda prava još uvek nije nastala ili može da se otkloni i reši. S obzirom da se pacijenti uglavnom javljaju iz zdravstvene ustanove, savetuje im se da potraže načelnika odeljenja.

"To je takozvani operativni mehanizam zaštite, gde na najbrži, najdelotvorniji način, načelnik odeljenja u samoj zdravstvenoj ustanovi može da predupredi povredu prava. Kada pacijenti podnesu prigovor, a do povrede nije ni došlo, obaveštavamo direktora zdravstvene ustanove i načelnika odeljenja. Savetnik ima dužnost da ode u zdravstvenu ustanovu, da upozna odgovorne sa navodima u prigovoru i onda oni preduzimaju mere i aktivnosti na otklanjaju povrede. Povreda prava se otklanja, pacijent povlači prigovor i ne vodi se postupak", kaže Belojević.

Uvodna načelna odredba zakona o pravima pacijenata, govori o tome da je partnerski odnos suština zakona o pravima pacijenata, i na relaciji odnosa zdravstveni radnik – pacijent i obrnuto. On podrazumeva međusobna prava i dužnosti, uvažavanja i poštovanja. Pored 19 prava koje pacijenti imaju, oni imaju i određene dužnosti.

"Pacijenti često imaju veća očekivanja" 

Belojević navodi da pacijenti često imaju veća očekivanja. Da im zdravstvena zaštita bude dostupnija. Kada dođu kod lekara da budu odmah ili u nekom razumnom roku primljeni, pogotovo ukoliko su zakazali pregled.

"Kažu nikoga nije bilo u čekaonici. Potrebno je imati u vidu, da pacijenti imaju pravo na zakazivanje pregleda. I kada dođu i vide da nikoga nema, to ne znači da ne postoje pacijenti koji su zakazani. Ukoliko im je zdravstveno stanje ugroženo i zahteva hitnu intervenciju, moraju biti primljeni od strane lekara. Kada je reč o odlascima u dom zdravlja, tu je pravilnik fonda jasan, da se zdravstvena zaštita obezbedjuje kod izabranog lekara. Tu može da se utvrdi, traži se izjava da li je lekar imao sve zakazane termine, da li je mogao da kaže da se sačeka ukoliko postoji slobodan termina", kaže Belojević.

Ističe da zdravstveni radnik prilikom prvog kontakta, kada se pacijent obrati, ne može da kaže pacijentu da su svi termini zauzeti, da pacijent dodje sutra ili za dva dana, da se javi za tri dana, jer bi to predstavljalo kršenje odredbe prava o poštovanju pacijenta u vremenu, koja predviđa da ukoliko zdravstvena ustanova nije u mogućnosti da pruži zdravstvenu uslugu odmah, dužna je da pacijentu zakaže pregled, tog trenutka.

Zatim Belojević dodaje da nisu imali slučajeve, gde se pacijentima sugeriše da dođu na pregled u privatnu ustanovu ili da je lekar tražio novac za pružanje zdravstvene usluge, već da je bilo slučajeva gde se pacijentima kaže da ukoliko žele bržu uslugu idu kod lekara u privatnoj praksi.

Pre devet godina, kada je počeo sektor sa radom, nisu bili prepoznati kao novi institut i trebalo je vremena da se zdravstvenim radnicima objasni da je stupio na snagu jedan novi propis, a danas nema nikakvih problema.

Ukoliko paijenti imaju potrebu da prijave nepravilnosti prilikom pružanja zdravstvene usluge Mladen Belojević, rukovodilac sektora za zaštitu prava pacijenata Gradskog sekretarijata za zdravstvo, na kraju je za Radio Beograd 1, kaže da to mogu da učine putem telefona 011 3605 634, na e-mail: savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs ili na adresu službenih prostorija Tiršova br 1.

(Radio-televizija Srbije)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike