Oprečne presude sudova u vezi sa troškovima za račune EPS-a

Osnovni sud u Prijepolju doneo je presudu u korist potrošača – naplata "troška garantovanog snabdevanja" je nezakonita. Presudu je potvrdio i Viši sud u Užicu da EPS treba da mu nadoknadi gotovo 6.000 dinara, koje je od 2014. platio po tom osnovu.

Jovan Ristić iz udruženja "Efektiva" kaže da trošak snabdevača koji se pojavljuje na svakom računu za struju nije obrazložen.

"Po toj specifikaciji koju EPS ne saopštava, a koju je nekada saopštavao, stoji da se kroz njega između ostalog naplaćuje trošak izrade i štampanja računa. Izrada i štapanje računa, taj trošak je izričito zabranjeno naplaćivati na osnovu člana 12. tačka 4. Zakona o potrošačima", objašnjava Ristić.

U EPS-u kažu da su se žalili Višem sudu, jer "trošak garantovanog snabdevača" naplaćuju u skladu sa Zakonom o energetici i Metodologijom za određivanje cene električne energije za garantovno snabdevanje Agencije za energetiku.

"Trošak snabdevača se ne odnosi se na trošak izdavanja i slanja računa, već pokriva deo opravdanih troškova snabdevača, tačnije pokriva pet odsto svih opravdanih troškova garantovanog snabdevača, koje odobrava Agencija za energetiku," navodi EPS.

U Agenciji za energetiku podsećaju, da se po njihovoj metodologiji, ta stavka naplaćuje od 2006. godine, samo se tada zvala "naknada za merno mesto".

"Tom metodologijom je predviđeno da se pokrivaju i Operativni troškovi koji predstavljaju opravdane troškove nastale po osnovu obavljanja delatnosti javnog snabdevanja električnom energijom. U skladu sa navedenim Metodologijama koje donela Agencija i koje su objavljene u Službenom glasniku i možete ih naći na našem sajtu, EPS dosledno naplaćuje ovaj trošak", navodi Agencija.

Slične stavke na računima za struju kažu, plaćaju i građani u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар