OEBS zadovoljan uslovima za smeštaj izbeglica u Srbiji

Delegaciju je predvodila Nahima Landžri iz Belgije, a u Beogradu su se sastali sa predstavnicima srpske vlade, međunarodne zajednice, civilnog društva, migrantima i izbeglicama, kako bi procenili trenutna dešavanja u oblasti migracija, sa posebnim fokusom na decu bez pratnje i razdvojenu decu.

Tokom trodnevne posete glavna tema razgovora biće unapređenje pravnog okvira, kao diskusija o glavnim izazovima implementacije.

"Napori Srbije u pružanju podrške migrantima, posebno izbeglicama i deci migrantima, nisu prošli neopaženo. Pohvalno je da oko 90 odsto dece migranata pohađa osnovnu školu u Srbiji bez obzira na njihov pravni status", rekla je Landžri.

Novi zakon o azilu i privremenoj zaštiti je, dodala je, takođe značajan korak napred ka potpunoj usaglašenosti sa međunarodnim pravom, sa nizom važnih odredbi o maloletnicima bez pratnje, kao što su one koje se tiču sistema starateljstva.

Navela je i da postoji potreba za objektivnijim i sistematičnijim pristupom ka određivanju starosti kako bi se obezbedilo da maloletnici budu smešteni na odgovarajući način i zaštićeni od mogućeg maltretiranja.

Članovi delegacije istakli su da su maloletnici bez pratnje obično najosetljivija kategorija i u riziku od eksploatacije i seksualne zloupotrebe od strane krijumčara ljudima, kao i da ta pretnja zahteva dalju pažnju.

Narodna poslanica Stefana Miladinović, koja je i šefica srpske delegacije u PS OEBS-a, istakla je da je Srbija, kao zemlja sa velikim brojem migranata u tranzitu fokusirana na organizovanje prihvatnih centara za kratko zadržavanje, ali i da postoji potreba da se obezbedi adekvatan prihvat i za duža zadržavanja.

Kako je rekla, već su preduzeti prvi koraci u tom smeru i istakla pozitivne prakse izdavanja dokumenata deci rođenoj u Srbiji.

"Naše lokalne zajednice u Srbiji su prihvatile izbeglice i migrante i imamo dobar nivo saradnje između članova Vlade, međunarodnih i nevladinih organizacija", istakla je Miladinović.

U ponedeljak, članovi Komiteta za migracije susreli su se sa zvaničnicima koji se bave migracijama i politikama azila, među kojima su Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić, predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Kancelarije za azil pri Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstva prosvete.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike