Održana konferencija „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019–2022“

Program "Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019–2022" u Srbiji obuhvata sedam projekata, sa ukupnim budžetom od preko 5,8 miliona evra.

Ti projekti pokrivaju ključne oblasti programa, kao što su: reforma pravosuđa, zaštita ljudskih prava, reforma zatvorskog sistema, borba protiv diskriminacije i trgovine ljudima, jačanje kvalitetnog obrazovanja za sve, kao i sloboda izražavanja i sloboda medija.

Neki od najznačajnijih rezultata programa u Srbiji postignuti su u sledećim oblastima: sudije i tužioci sada imaju mehanizme za prijavu neprimerenog uticaja; više od 20.000 učenika i učenica će imati svest o rodnoj ravnopravnosti kao sastavni deo nastavnog plana i programa; opasnosti povezane sa rodom sa kojima se suočavaju žene koje se bave novinarstvom postale su deo programa obuke usmerene na jačanje bezbednosti novinara, koji se nude pravnim profesionalcima i policajcima; osam jedinica lokalne samouprave izdvojilo je odgovarajuća budžetska sredstva za mere unapređenja položaja LGBTI osoba, a stručna mišljenja na izmene Zakona o zabrani diskriminacije, na novi Zakon o ravnopravnosti polova i na Nacrt zakona o istopolnim zajednicama pripremljeni su u okviru programa "Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022".

Značajan rad na prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima u okviru programa obavljen je kroz podršku sudijama, tužiocima, policajcima, studentima prava, inspektorima rada, prosvetnim radnicima i organizacijama civilnog društva ne samo u unapređenju znanja o pitanjima borbe protiv trgovine ljudima, već i u identifikovanju neposrednih prioritetnih akcija i podsticanju zajedničkih odgovora.

U delu programa koji se bavi slobodom izražavanja i slobodom medija, podstaknut je dijalog o unapređenju bezbednosti novinara između Kancelarije Zaštitnika građana i novinarskih udruženja u Srbiji.

Treninzi o ovoj temi, posebno su naglasili opasnosti povezane sa rodom sa kojima se suočavaju žene koje se bave novinarstvom.

(Radio-televizija Srbije)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike