Odgovaraju na 230 pitanja dnevno

SAMO od početka godine do sada Kontakt-centru PIO fonda obratilo se više od 20.000 građana, dok je lane oko 57.000 ljudi imalo pitanja iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja. Komunikacija sa velikim brojem stranaka bila je višestruka, pa je tako broj pitanja na koje je odgovoreno dosta veći. Jelica Timotijević, direktorka Sektora za odnose sa javnošću u PIO fondu, objašnjava da je od osnivanja Kontakt-centra do danas odgovoreno na oko 185.000 pitanja građana, što je u proseku oko 230 dnevno. – U cilju stalnog unapređivanja kvaliteta usluga, merimo zadovoljstvo korisnika usluga kroz ocenu u tri nivoa – kaže naša sagovornica. – Prema našim podacima u 2017. godini, od ukupnog broja anketiranih, zadovoljan je 27.661 korisnik, veoma zadovoljno 4.710 korisnika, a nezadovoljno 105 korisnika usluga Kontakt-centra. Osiguranici, odnosno korisnici prava najčešće se obraćaju s pitanjima koja se odnose na detaljnije informacije o toku postupka ostvarivanja prava na penziju, i to čini većinu pitanja, tačnije oko 25 odsto ukupnog broja. Oblast ostvarivanja prava iz PIO, kao što su uslovi za sticanje prava na starosnu, invalidsku, porodičnu penziju, pravo na tuđu negu i pomoć, utvrđivanje procenta telesnog oštećenja, pitanja iz oblasti matične evidencije, utvrđivanja staža čine oko 23 odsto pitanja. Takođe, dosta korisnika se raspituje o isplati ostvarenih prava (datum i način isplate, promene načina isplate, obustave penzija), koja čine nešto manje od 20 procenata ukupnog broja. – Na pitanja se najčešće odgovara odmah, u direktnoj telefonskoj komunikaciji sa osiguranicima ili korisnicima, odnosno u roku od 24 časa od upućivanja mejla Kontakt-centru – objašnjava Timotijević. – Ukoliko je potrebno detaljnije proveriti status predmeta u postupku, što zahteva saradnju sa ovlašćenim službama u filijalama Fonda PIO, odgovor se dostavlja za tri, a najduže u roku od pet radnih dana. ELEKTRONSKI SERVISI NA sajtu PIO Fonda sadašnjim i budućim penzionerima dostupno je nekoliko elektronskih servisa, kao što su e-zahtevi, kretanje predmeta, uvid u podatke matične evidencije za osiguranike, kalkulator – kada u penziju. Najveće interesovanje vlada za elektronski servis „Kada u penziju“, odnosno kalkulator za izračunavanje datuma sticanja prava na starosnu i prevremenu starosnu penziju. Tokom prošle godine ovu uslugu iskoristilo je više od 47.000 lica s više od 196.000 kalkulacija.

(Večernje novosti)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike