Od hraniteljskih porodica i domova do posla, težak i neizvestan put

Put koji je prošao, nije bio lak. Od kad zna za sebe, živeo je u domu. Prvo se zaposlio, a posle još jedne godine provedene u domu, "stao je na svoje noge". Nakon 25 godina, promenio je adresu.

"Najteže mi je palo zato što sam toliki period proveo u domu, teško mi je bilo da se odviknem od puno dece, puno zaposlenih koji su radili tamo sa nama: Godinu dana mi je trebalo da se odviknem", kaže Jovica Maksimović.

Od samostalnosti se plaši svaki treći štićenik doma. Problemi nastaju kada treba da ga napuste. Tu im pomaže udruženje mladih koji su takvu promenu osetili na sopstvenoj koži.

"Dešava se to da mladi koji izlaze ne samo iz domova već i iz hraniteljskih porodica često nisu dobro povezani sa okolinom i lokalnom zajednicom i ne znaju ponekad kome da se obrate što se tiče posla, traženja stana i slično", kaže Ilijana Kladar iz Udruženja "Moj krug".

Pripreme za izlazak iz sistema počinju odmah po ulasku, pojašnjavaju u domu. Pronalaženje posla je jedan od prioriteta.

"Nacionalnim planom akcije za zapošljavanje je predviđeno da svi oni koji su uzrasta do 30 godina, a nisu dobili posao, imaju mogućnost prioriteta prilikom zapošljavanja", rekao je Zoran Milačić, direktor Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine iz Zvečanske.

Iako imaju pomoć države, često im, kao i mnogim drugim mladima, nedostaju znanje i veštine za određeni posao.

"Trebalo bi razviti veći broj usluga za mlade koji napuštaju brigu, zato što nekako nisu prepoznati kao ciljna grupa za koju se kreiraju usluge. Odatle moramo da krenemo. Da se prepozna ciljna grupa, da se posebne usluge namene upravo ovoj ciljnoj grupi jer, nekako se čini da su u sistemu zanemareni", kaže Marija Nijemčević, saradnica za razvoj i implementaciju programa "Jaki mladi".

U Srbiji živi oko šest hiljada osamsto dece bez roditeljskog staranja, od toga devet stotina mladih uzrasta od 18 do 26 godina.

Da bi se statistika promenila, radi se na tome da deca ostanu u porodicama. Nadležni kažu da će novi Zakon o socijalnoj zaštiti, koji je u pripremi, pružiti veću podršku biološkoj porodici.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike