Od EU 1,8 miliona evra za obrazovanje socijalno ugrožene dece

Uzimajući u obzir izazove koje je izazvala pandemija korona virusa, ministar Joksimović je uputila komesaru Oliveru Varheiju predlog za preusmeravanje neutrošenih IPA sredstava za potrebe suočavanja sa zdravstvenom krizom i prevazilaženje negativnih društveno-ekonomskih posledica pandemije u martu ove godine.

Navodi da će ostvarene uštede iz programa Sektorske budžetske podrške u oblasti obrazovanja biti namenjene za podršku obrazovanju dece iz socijalno ugroženih porodica. 

 

"Sredstva će biti iskorišćena kako bi se obezbedila podrška za razvoj, standardizaciju i nadzor inkluzivnih sistema za digitalno učenje, uspostavljanje biblioteka za informacione i komunikacione tehnologije te za razvoj kapaciteta školskog osoblja za pružanje psihosocijalne i podrške tokom učenja za učenike iz ranjivih grupa, a u kontekstu odgovora na Kovid-19 pandemiju", izjavila je Joksimovićeva i dodala „ da će se ova podrška sprovoditi u saradnji sa Dečijim fondom Ujedinjenih nacija (UNICEF)".

Joksimovićeva je istakla da podrška ove vrste predstavlja samo jedan deo pomoći koju je Evropska unija pružila Srbiji tokom borbe protiv pandemije i izrazila zahvalnost na njenom obimu i blagovremenosti.

"Ozbiljnost situacije i razmere izazova sa kojima se svet suočava mogu biti prevaziđeni samo zajedničkim naporima, a podrškom koju EU pruža Srbiji ponovo je pokazala svoju solidarnost", navela je JoksimovićEVA.

Inače, JoksimovićEVA je prethodnih dana potpisala i sporazum u oblasti reforme javne uprave kojim će biti omogućeno da se neutrošena sredstva u iznosu od 18 miliona evra opredele za prevazilaženje socio-ekonomskih posledica krize izazvane pandemijom Kovid-19.

 

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar