Očuvati nezavisnost sudstva

DOSTIGNUTI nivo nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva ne sme se umanjivati, zajednički je zaključak međunarodne konferencije o pravosuđu koja je tokom vikenda održana u Beogradu. Glavna tema bile su izmene Ustava, o kojima će svoje mišljenje izneti i Venecijanska komisija, na plenarnom zasedanju 23. juna. Konferenciji su prisustvovali predsednici Grupe zemalja protiv korupcije Saveta Evrope (GREKO) i holandskog udruženja „Sudije za sudije“, kao i predstavnici Evropske mreže pravosudnih saveta EU i Konsultativnog veća evropskih sudija. – U mnogim državama koje su visoko rangirane po nezavisnosti sudstva nedostaju formalne garancije nezavisnosti, ali ponašanje građana, medija i političara takvo je da se odluke sudova ne dovode u pitanje – kaže Dragana Boljević, predsednik Društva sudija. Pročitajte još – Rasprava o izmenama Ustava u oblasti pravosuđa: Srbiji potrebno nezavisno i odgovorno sudstvo – U državama u kojima je svakodnevno omalovažen rad pravosuđa, neophodno je da nezavisnost sudstva i samostalnost tužilaštva budu zaštićene i unapređene na najvišem nivou. Funkcionalna autonomija tužilaštva u odnosu na izvršnu vlast preduslov je za nezavisno i efikasno pravosuđe. Rečeno je i da telo koje odlučuje o izboru na pravosudnu funkciju treba da bude nezavisno. Članovi pravosudnih saveta ne bi trebalo da budu predstavnici skupštine, izvršne vlasti ili uprave, njihov broj treba da bude neparan, a sudije moraju da čine većinu. Zaključeno je i da se sudijama ne može nametati mišljenje zakonom, već da samo viši sud može odlučiti o ujednačenoj primeni prava, posebno Vrhovni sud kada odlučuje o pravnim lekovima. Ali, i tada se sudijama mora ostaviti mogućnost da odstupe od donetih odluka. Posebno je istaknuto da se ne može vršiti ni trajan, ni privremeni premeštaj sudija bez njihove saglasnosti. POSLATA MIŠLjENjA NA Nacrt ustavnih amandmana kritičke stavove izneli su i Konsultativno veće evropskih sudija SE, Evropsko udruženje sudija i MEDEL (Evropsko udruženje sudija i tužilaca za demokratiju i slobode), kaže Boljevićeva. Ta mišljenja i sopstvene komentare Društvo je prosledilo Venecijanskoj komisiji.

(Večernje novosti)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike