Novi propisi o penzionisanju

Po novim propisima za penzionisanju, koji su od danas u primeni, žene će u starosnu penziju ići kad napune 61 godinu života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju predvidja da se do 2032. godine za žene postepeno pomeraju uslovi za starosnu penziju, da bi od te godine 65 godina života bio uslov za punu penziju.

Za muškarce i dalje važe isti uslovi – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

I muškarci i žene punu starosnu penziju mogu da ostvare sa navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju, od ove godine muškarcima će biti potrebno 40 godina staža i najmanje 55 godina i osam meseci života, a ženama 37 godina staža i najmanje 55 godina života.

U slučaju prevremenog penzionisanja, penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života, a ukupan iznos umanjenja za prevremenu penziju maksimalno može da iznosi 20,4 odsto.

(Beta)

Napišite komentar