NOVA MERA ZAŠTITE ŽENA: Narukvice za žrtve, ali i nasilnike

BEOGRAD – Od početka godine četiri žene su ubijene u porodičnom nasilju, dok je policija uhapsila 407 nasilnika, a kao nova mera zaštite žena biće uvedene narukvice za žrtve i nasilnike, kako bi se alarmirala policija čim nasilnik prekrši meru zabrane prilaska žrtvi.Narukvice će biti uvedene u naredne tri godine kroz projekat „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji“, a koju sprovodi Agencija ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost u Srbiji (UN Women) u saradnji sa MUP-om, a uz finansijsku podršku Norveške.“Narukvica će biti povezana sa policijskim ustanovama, kako bi žrtve mogle brzo da signilizaraju da se nalaze u opasnosti, problemu i da policija odmah reaguje“, rekla je državni sekretar MUP-a Biljana Popović Ivković i dodala da će policija na taj način istog momenta znati kada su nasilnici prekršili meru zabrane prilaska žrtvi.PROČITAJTE JOŠ – Mesečno 1.000 nasilnika iza rešetaka Ona je, na predstavljanju projekta, naglasila da je od početka godine izrečeno 6.890 hitnih mera nasilnicima, od čega 2.079 mera privremenog udaljenja nasilnika iz stana i 4.811 mera privremene zabrane da kontaktira žrtvu. Policija je tokom prošle godine izrekla 22.042 hitne mere, od čega je 8.065 mera privremenog udaljenja nasilnika iz stana i 18.977 mera privremene zabrene da kontaktira žrtvu.Borba protiv nasilja u porodici, kako je rekla, jedan je od prioriteta MUP-a, a tome u prilog govori i donošenje Zakona o sprečavanju nasilja u porodici koji se primenjuje od juna 2017. godine. Posebno je teška situacija u seoskim sredinama gde žene ne prijavljuju nasilje jer su ekonomski zavisne, a patrijarhalno vaspitanje i siromaštvo često su dodatna prepreka da potraže pomoć.Direktorka Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena Milana Rikanović kaže da će žene u ruralnim područjima biti prioritet u projektu. „Ključni faktor uspeha biće zajednički rad, da sve naše resurse koje imamo stavimo u borbu protiv nasilja i borbu protiv stereotipa“, istakla je ona i dodala da žene moraju da znaju koja su njihova prava i u slučaju nasilja na koga mogu da se oslone i kame da prijave.Ambasador Norveške u Srbiji Arne Sanes Bjornstad kaže da je najvažnija stvar zaštita građana i njihova fizička bezbednost, te da zbog toga tesno sarađuju sa srpskom policijom. Nasilje u porodici, napominje, teško je istražiti, jer ga ljudi ne prijavlju, te očekuje od projekta da se naprave značajni pomaci u osnaživanju žrtava da govore o problemu. „Ovo je važan projekat za žene u Srbiji. Siguran sam da će biti uspešan“, zaključio je on. Cilj projekta je da se osigura veća bezbednost žena i devojčica u Srbiji, da žive u društvu u kome neće postojati rodni stereotipi i nasilje. To se može postići poboljšanjem zakonskih propisa, unapređenjem institucionalnog okvira, podizanjem svesti.

(Večernje novosti)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike