Ne može svako da bude član tima za pregovore sa samoubicama, jedna veština je posebno važna

Poseban tim koji je oformljen za pregovore čini oko 80 policajaca iz različitih jedinica. Sa svojih redovnih poslova stižu u posebnu ćeliju koju formiraju kada dođe do krizne situacije. Takve situacije u proseku dešavaju se dvadesetak puta godišnje. 

Od 2004. kada su formirani do danas policajci i psiholozi tog tima imali su više od 500 uspešnih intervencija. I ne može svako da bude deo tog tima.

"Prvo se vrši psihološka selekcija, a onda s njima razgovaraju i članovi tima, posle toga oni budu članovi tima, međutim, nikada ne idu sami na lice mesta, ćelija broji više članova, gledamo da on bude sa starijim kolegama čak i ako dođe sam ima podršku centrale", ukazuje major policije Danica Mrđa, koordinator Pregovaračkog tima MUP-a Srbije.

Njihov zadatak su i pregovori licem u lice s potencijalnim samoubicama kada se bezbednosni rizik prenosi na taj tim.

"Koristimo zaštitnu opremu kao što su panciri, mi smo i policajci, pa donosimo odluku hoćemo li prići naoružani s kolegama iz taktičkih timova. Definitivno, to je poziv koji je izazovan na emocionalnom i psihičkom nivou, već može i vas da dovede u opasnost", navodi major policije Ivana Meklvejn.

"Ono što je izazovno za tim, kada je neko od pregovarača doživeo krizu, kada pregovori mnogo traju, kada su velike pretnje, tada psiholog učestvuje u radu s kolegama koje su bile u zadatoj situaciji", kaže major policije Marija Kržić.

Veliku ulogu igraju iskustvo kao i čitanje reakcija ljudi.

"Imali smo slučajeve gde je zahtevno osobi vratiti veru da bi trebalo da nastavi da živi ili se radi o oboljenjima te osobe ili članova porodice ili životno teškim situacija i da želime da ta osoba živi, to ljudi prepoznaju", priča Ivana Meklvejn.

Dok ne stignu pregovarači, oni koji primete potencijalne samoubice ne treba da preduzimaju nikakve filmske akcije na svoju ruku. Prvo pravilo je da obaveste nadležne, da ostanu na bezbednoj udaljenosti i ako je moguće budu mirni i probaju da umire situaciju.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар