Mišel Sen Lo: Unapređenje dečjih prava u Srbiji ide u dobrom smeru

Ocenjujući da unapređenje dečjih prava u Srbiji ide u dobrom smeru, Sen Lo je napomenuo da je potrebno još puno raditi na tom planu, posebno u oblasti zaštite dece od nasilja i prinudnog braka, saopšteno je iz ministarstva pravde.

Kuburović je istakla je da će se Savet za suzbijanje nasilja u porodici, koji je Vlada formirala po osnovu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti deci žrtvama porodičnog nasilja, u smislu vođenja precizne evidencije i postupanja organa u tim slučajevima.

Ona je takođe ukazala da je u toku izrada novog Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela, kao i da će se kroz izmene procesnih zakona dodatno unaprediti položaj i prava deteta, kako kao svedoka, tako i kao okrivljenih u sudskom postupku.

Sagovornici su se složili da postoji mnogo oblasti za saradnju između Unicefa i Ministarstva pravde i istakli uverenje da će ta saradnja biti dobra i uspešna i u narednom periodu.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike