Malo selo iz kojeg je potekao veliki naučnik – Idvor čuva uspomenu na Pupina

Za afirmaciju Pupinivog dela i izgradnju njegovog sistema vrednosti u protekle četiri decenije Pupinovu medalju dobilo je 146 pojedinaca. Mnogi od njih, poput generala Obradovića, vezani su u i za Banat, i za Pupina, i za elektrotehniku.

"I danas, ono što me opet povezuje sa Pupinom to je rad sa mladima, podržavanje mladih kadrova. Mi danas ovde u Institutu imamo 18 doktoranada nauka, svakom od njih pomažemo, a i ja direktno se uključujem u to da definišemo prave teme", kaže general Miloš Obradović, dobitnik Pupinove medalje.

Inženjeri ukazuju i na značaj naučnikovih patenata, o kojima se sprema i posebna publikacija.

"Cela priča sa Pupinovim patentima započela je ozbiljno. U stvari 1979. godine, dotle se uglavnom znalo i govorilo o 24 Pupinova patenta. Danas smo došli do cifre od 142. Mi već u fondaciji imamo sređenih oko 100 patentnih spisa", ističe inženjer Milan Božić, počasni građanin Idvora.

Žitelji Idvora, u znak zahvalnosti za unapređenje Pupinovog rodnog mesta dodeljuju priznanje – Počasni građanin Idvora. Za sada ih je šesnaestoro. Pomagali su i pomažu oko obnavljana naučnikovog Memorijalnog kompleksa.

"Mi smo kao vojska pokušali da pomognemo pre svega gospodinu Milanu Božiću i drugima da se naprave tamo uslovi, da to izgleda pristojno i da obeležavanja mogu da proteknu kao jedna stimulativna mera za mlade generacije da počnu da se bave naukom", poručuje general-pukovnik Branko Krga, počasni građanin Idvora.

"Sad se radi na obnovi toga kompleksa, ali naravno to treba stalno održavati i unapređivati. To su kulturno-istorijski spomenici koji traže dosta sredstava da se održavaju i američka ambasada je obećala pomoć, postoje tamo neki fondovi da se dobije novac da se ceo kompleks obnovi do kraja", ističe Branko Kovačević.

Stara osnovna škola u Idvoru, postala je muzej, koji je zatvoren 2014. godine, podseća direktor Doma kulture "Mihajlo Pupin" Svetislav Zakić.

Kaže da su od 2018. godine od Ministarstva kulture i informisanja dobili 1.900.000 dinara, pa je konačno sređena dokumentacija za rekonstrikciju stare škole.

Tako će biti renovirana od praga do krova, a urađeno je i idejno rešenje nove interaktivne izložbene postavke.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар