Mali broj žena zaposlen u transportu, još manje na rukovodećim mestima

Zorana Mihajlović je istakla da je Srbija prva zemlja u regionu koja je uradila studiju o rodnoj ravnopravnosti u oblasti saobraćaja, koja će biti polazna osnova i prilikom izrade nove strategije saobraćaja.

Mihajlovićeva je navela da je ova analiza pokazala da od ukupnog broja zaposlenih žena "svega 2,3 odsto" radi u sektoru saobraćaja, da žene čine 20 odsto zaposlenih u ovoj privrednoj grani, kao i da su slabo zastupljene na rukovodećim mestima.

"Ne možemo da odvojimo bilo koji sektor, pa ni sektor transporta, od rodne ravnopravnosti. Transport nisu samo dobri putevi, trasnport su i korisnici, a žene kao korisnici imaju puno problema koji dalje utiču i na njihovu mogućnost zapošljavanja i položaj u društvu. Želimo da radimo na poboljšanju kvaliteta života svih naših građanki i građana i zbog toga će unapređenje transportnih usluga biti jedna od važnih odrednica nove strategije saobraćaja", rekla je Mihajlovićeva.

Ukazala je da je izrada studije pionirski poduhvat za Srbiju i prvi važan korak u postizanju veće rodne ravnopravnosti u sektoru transporta, a koji će imati uticaj i na druge sektore, jer stanje rodne ravnopravnosti u saobraćaju odslikava i širu situaciju u društvu.

Menadžerka Svetske banke za transport za Evropu Karla Gonzalez Karvahal rekla je da je u transportnim politikama sve važnija rodna komponenta i urbana mobilnost, koje menjaju način razmišljanja o saobraćaju.

"Srbija ide putem kojim je krenula i Evropa, da shvata da transport nije rodno neutralan i studija koja je urađena je prvi korak u tom pravcu. Posebno je važno što je potpredsednica Vlade najavila da će nalazi studije o rodnoj ravnopravnosti u saobraćaju biti ugrađeni i u novu transportnu strategiju", rekla je Gonzalez Karvahalova i dodala da je Svetska banka spremna da pruži svu podršku po ovom pitanju.

Šefica kancelarije UN Women za Srbiju Milana Rikanović rekla je da se rodna ravnopravnost mora posmatrati kao sastavna komponenta u svim sektorskim politikama kako bi se obezbedila jednaka mogućnost korišćenja resursa i usluga u društvu, kao i pristup pravima i tržištima za žene i muškarce.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike