Kruševačka muzička škola domaćin projekta „Nasilje, ne hvala“

Na radionicama timovi od po pet članova predstavnici škola iz Istanbula, Stare Zagore i Kruševca. Cilj im je da razmene iskustva kako bi zajednički unapredili strategiju prevencije nasilja među vršnjacima.

"Naš najveći problem je prostor u odnosu na broj đaka. Mnoge škole su pretrpane, a drugi razlog nasilja često je ekonomske prirode. Kod nas nema fizičkog, ali ima emocionalnog nasilja najviše među decom uzrasta od 10 do 14 godina. Tri puta godišnje imamo sastanke sa roditeljima jer u tom uzrastu problemi obično i dolaze iz kuće", kaže Muhitin Isik iz Turske.

Milena Palazova iz Bugarske kaže da su prisutne sve vrste nasilja i verbalno i fizičko, ali trude se da kroz razgovore sa decom uz saradnju sa roditeljima i nadležnim institucijama to svedu na minimum.

Nasilje je prisutno u svakodnevnom životu. Mladi nisu pošteđeni. Vrlo često su i sami žrtve.

"Retko imate samo jedan oblik nasilja. Ono bude digitalno kao oblik, pa bude vređanje,  psihološko, pa isto bude da odvojimo nekog, izolujemo iz društva pa bude i socijalno. Nekad bude i seksualno putem digitalnih medija. Kada se javi nasilje nije samo jedan oblik i najčešće je uključen veliki broj učenika pogotovo u digitalnom okruženju", kaže Svetlana Aleksić, psiholog muzičke škole "Stevan Hristić".

O prevenciji i kako se odupreti digitalnom nasilju stručni timovi uključeni u ovaj međunarodni projekat razgovaraće prilikom sledećeg susreta u Turskoj za dva meseca.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike