Šta je starije, Portugalija ili Portugal

IGRANKA BEZ PRESTANKA 1. U jeziku sportskih novinara nailazimo na sledeće varijacije: pobedio je s / s rezultatom / rezultatom / (ili samo) 1 : 0. Postavlja se pitanje kako bi trebalo pisati (govoriti). Odgovor nalazimo u Normativnoj gramatici: „Pobedili su s rezultatom 2 : 0.“ Isto rešenje, s predlogom, jeste i u knjizi Srpski jezik: norma i praksa: „Pobednik savladava protivnika s rezultatom 2 : 1, a ne rezultatom 2 : 1.“ Valjda je tako.

Bilo bi tako da nema Jezičkih doumica, gde Egon Fekete kaže da smo „pobedili/vodimo rezultatom (ovde ne treba – s rezultatom) 1 : 0“. Dalje on tvrdi da nije korektno reći da smo „pobedili/vodimo 1 : 0", dakle bez „s“ ili bez „rezultata“. A baš tako je preporučeno u emisiji Jezičke nedoumice na RTV-u: „Pobedio je 3 : 0.“

Zato ja kažem sportskim novinarima: piši kako hoćeš, tako je već negde u literaturi napisano.

IGRANKA BEZ PRESTANKA 2. Svi naši mediji su nedavno preneli vest da je 29 osoba poginulo u autobuskoj nesreći na portugalskom ostrvu Madeiri. Međutim, to je nametnulo i jedno jezičko pitanje: da li je pravilno, kada govorimo o ostrvu, reći Madeira, ili možda treba Madera? Odgovor ćemo, naravno, prvo potražiti u važećem pravopisu: „madera (ime pića po geografskom poreklu); Madera…“ Ovo na kraju je valjda naziv ostrva.

U Rečniku MS takođe se pominje „portugalsko ostrvo Madera“. A onda magle razvejava Rečnik stranih reči i izraza: madera je hispanizam i odnosi se samo na sortu vinove loze, a ime ostrva na portugalskom glasi Madeira. Kad se lepo objasni, sve bude jasno.

Ili ne. Na sajtu Umetnost putovanja kaže se da Madera nije varijanta na španskom, već tako lokalno stanovništvo skraćuje naziv svog ostrva…

„Blago niščima duhom, njihovo je Carstvo Nebesko!"

IGRANKA BEZ PRESTANKA 3. Ostajemo u Portugalu. Ili Portugaliji. Kako bi trebalo? Politika u naslovu kaže da je „Portugal evropski prvak u fudbalu i diplomatiji“. Da li su u pravu? To znaju čitaoci Politike, ja samo mogu reći da su korektno napisali Portugal. Bar ako verujemo prefesoru Klajnu i njegovom Rečniku jezičkih nedoumica.

„Portugal je bolji oblik, jer se tako ta zemlja zove i u originalu, dok je Portugalija uzeto iz nemačkog…“, kaže profesor. Dakle, sve je jasno: kraća varijanta je „bolja“, podudara se sa originalom, a duža je uzeta iz nemačkog.

Ali moramo konsultovati i važeći pravopis: „Portugalija, tradicionalni oblik koji treba zadržati, preuzet nemačkim posredovanjem, originalu inače odgovara Portugal.“ Opet je sve jasno: originalu odgovara kraća varijanta, ali dužu „treba zadržati“, sad je valjda ova bolja jer je u skladu s tradicijom. I našom i nemačkom.

Pustite me odavde!!!

UPUCANI LEKTOR. „He-he, lektor nije ispravio, u tekstu je ostalo upucan.“

„Prema Rečniku MS, upucati znači ‘1. pogoditi; ubiti, 2. udesiti oružje da dobro puca’. Zašto misliš da sam pogrešio?“

„Zato što se kaže ustreljen. ‘Marković je smenjen zbog loše istrage o pokušaju ubistva beogradskog biznismena Milana Beka, koji je ustreljen u novembru 2014. godine.’ Vidiš kako se izražavaju Politikini novinari?“

„Vidim. Ali glagol ustreliti znači pre svega ‘pogoditi, ubiti strelom’, a u članku se govori o obračunu u 21. veku, ne na Divljem zapadu. Potreban nam je glagol koji znači da je neko pogođen iz vatrenog oružja.“

„Onda tako i kaži: pogođen iz vatrenog oružja.“

„Četiri reči umesto jedne?“

„Ali upucan deluje nekako… uličarski.“

(Lektor je otišao. Zna čovek kada je suvišan.)

ZAPETE MILOŠA CRNjANSKOG. „Blagovremenom dijagnostikom na ovom aparatu, svake godine u našoj zemlji spase se na hiljade života.“ (RTS) Da li sa ovom rečenicom nešto nije u redu? Naprotiv. Ali kažu nam da stil treba popravljati čitanjem naših književnih velikana. U redu. „Koncentrisano je, na hiljade, koka.“ (M. Crnjanski Roman o Londonu)

Na hiljade ima padežni oblik za meru, odnosno količinu (na + akuzativ) i po tome je srodan prilozima za količinu: mnogo, malo, nekoliko… A da li ćemo između takvih priloga i imenice, odnosno zamenice (mnogo ljudi, malo toga) staviti zapetu?

Na dobre pisce se treba ugledati, ali ne baš uvek. Sebi dopuštaju više slobode: u navedenom primeru, Crnjanski je zapete iskoristio da istakne nešto što je smatrao važnim u rečenici. Novinar se ipak treba više pridržavati jezičke norme.

I JA BIH TOLIKI HONORAR. „Sada mi to nije na prvom mestu, već veliki honorar koji sam dobila unapred“, izjavila je u intervjuu jedna naša poznata pevačica, dok na drugom mestu saznajemo da su „bezobrazno visoki honorari za ‘Prijatelje’“. E sad, da li su honorari veliki ili visoki?

I veliki i visoki. Ovo je slučaj koji lingvistika naziva konceptualnim preklapanjem, a gde se natprosečna zastupljenost može iskazati na oba načina, tako da se može reći visoki prihodi//veliki prihodi, visok honorar//veliki honorar…

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike