„KOBRE“: Pravo na grešku ne postoji

ODLUKA predsednika Srbije Aleksandra Vučića da zgradu Predsedništva u Beogradu obezbeđuju pripadnice „Kobri“ najmanje je iznenadila dame koje vojnu službu obavljaju u ovoj jedinici. Kažu da je čast brinuti o bezbednosti šefa države, ali i da je to njima uobičajeni zadatak. Jer, bezbednosna zaštita najviših državnih funkcionera, između ostalih, zadatak je „Kobri“ duže od tri decenije. Prošlonedeljni javni izlazak pripadnica ove elitne jedinice Vojske Srbije iz zdanja na Andrićevom vencu dobio je veliki publicitet u domaćoj javnosti. Bataljon vojne policije specijalne namene – „Kobre“, kako glasi formalni naziv jedinice, nerado se eksponira, a svoj posao radi u tišini i dalje od očiju javnosti. „Novosti“ su iskoristile retku priliku da porazgovaraju sa pripadnicima ove jedinice i saznaju kako izgleda život u uniformi ukrašenoj amblemom sa krilatom kobrom. OPSEG zadataka bataljona svodi se na bezbednosnu zaštitu, protivterorističku i protivpobunjeničku borbu. To obuhvata procenu i planiranje zadataka iz domena zaštite određenih ličnosti i objekata, kao i obezbeđenje stranih vojnih delegacija u zvaničnim posetama Srbiji. Ličnost prvog reda, kada je bezbednost u pitanju, bez sumnje je predsednik Republike Aleksandar Vučić. – Obezbeđivanje predsednika svakako čini čast svakom pripadniku „Kobri“ – kaže Vukašin Mijailović, kapetan u ovoj jedinici. – Gajimo izuzetno poštovanje prema najvažnijoj funkciji u državi – predsedniku Republike. „Kobre“ su obezbeđivale više naših predsednika koji su, u zavisnosti od vremena, dolazili iz različitih partija. Nas to ne zanima. Svoj posao radimo profesionalno i uz poštovanje funkcije koju obavljaju. Da bi država išla napred, preduslov je da je njen čelni čovek miran i bezbedan. Damama iz „Kobri“ zgrada Predsedništva Srbije nije nepoznata, jer su, zajedno sa kolegama, često angažovane na zadacima upravo u ovom zdanju. Među njima je i zastavnik prve klase Nataša Jovanović. Njena specijalnost je kontradiverziona zaštita, a u ovoj jedinici je od 2001. godine. Ona je prva dama koja je obukla uniformu elitnog bataljona. Danas ima dosta koleginica, a svoje zadatke, kako naglašava, izvršavaju – sa osmehom na licu.Foto V. Danilov – ŽENE u „Kobrama“ imaju potpuno isti tretman kao i muškarci, na isti način prolaze selekciju i obuku, i potpuno ravnopravno izvršavaju sve zadatke – objašnjava Jovanovićeva. – Zgrada Predsedništva dobro nam je poznata, a mi smo spremne i pripremljene za svaki zadatak. Bataljon ima veliko iskustvo, jer od 1978. godine brine o bezbednosti najviših državnih funkcionera. Ne sme da se zaboravi da obezbeđenje ovog zdanja ne čine samo žene ispred ulaza. Sprovodi se i niz preventivnih i obaveštajnih mera, od kojih je većina nevidljiva za širu javnost. Elita vojne policije kaže da je najdelikatniji i najizazovniji segment njihovog rada bezbednosna zaštita, jer ona podrazumeva najvišu pripremljenost za kompleksan sklop protivterorističke i protivdiverzione borbe. – Bezbednosna zaštita, pored pružanja pune sigurnosti, mora da omogući i nesmetan rad osobama pod zaštitom. Štiti se i njihov identitet od bilo kakve vrste ugrožavanja, što podrazumeva širok spektar radnji i postupaka koje primenjuju naši pripadnici – nabraja izazove kapetan Mijailović, i naglašava da je zato veoma važna pravilna selekcija kadra. PUT do njegovog bataljona nije ni lak ni jednostavan. Bataljon se popunjava iz profesionalnog sastava Vojske Srbije. U obzir dolaze pripadnici sa najboljim ocenama u svojim jedinicama, koji su se dobrovoljno prijavili za „Kobre“. Kada komanda odabere osobe čije biografije i bezbednosne procene odgovaraju standardima, poziva ih na jednomesečnu selektivnu obuku. Pripadnici Bataljona vojne policije specijalne namene gotovo neprekidno su u procesu obuke i održavanja kondicije. Puno rade na fizičkoj spremnosti, a tu su i stručnospecijalistička i vatrena obuka, marševi… Sve ove veštine moraju da budu na najvišem nivou da bi zadaci bili izvršeni. Svaku misiju shvataju podjednako ozbiljno, i za svaku se temeljno pripremaju. – Pravo na grešku u našem slučaju ne postoji – naglašavaju pripadnici „Kobri“. POTČINjENI GENERALŠTABU KAO svoj praznik, „Kobre“ proslavljaju 14. april – dan kada je 1978. formirano Odeljenje za protivteroristička dejstva 282. bataljona vojne policije – prva protivteroristička jedinica naših oružanih snaga. Bataljon je od tada prešao dug put, uključujući i ratno iskustvo. Bataljon vojne policije specijalne namene nekoliko godina bio je u sastavu Garde, a danas je potčinjen Upravi vojne policije Generalštaba Vojske Srbije. TEST PRIMARNA stvar kod kandidata za ulazak u sastav „Kobri“ su psihološka testiranja, jer su, kako kažu naši domaćini, najvažniji intelektualni kapaciteti ljudi da reaguju i upravljaju kriznim situacijama. Najviše norme zdravstvenih, vojnostručnih i fizičkih testova se podrazumevaju.

(Večernje novosti)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike