Kada žena odluči da napusti nasilnika i kako joj pružiti podršku

Sanja Čopić, gostujući u Jutarnjem programu, navela da podrška ženama koje trpe nasilje znači postepeni izlazak iz takve situacije i pravljenje bezbednosnog plana kako bi bila potpuno sigurna da kada reši da napusti nasilnika da se neće desiti femicid.

Žene pre svega, navodi ona, treba da budu informisane kome mogu se jave, ukoliko su žrtve nasilja.

"Kada se odluče da prijave, to može da bude momenat koji postaje daleko rizičniji za nju i njenu porodicu. Bitno je da zato ima podržavajuće okruženje, da zna da li postoje nevladine i ženske organizacije koje pružaju podršku", kaže Čopićeva.

Istakla je da je u slučajevima nasilja nad ženama važno koordinirano delovanje različitih delova sistema, poput sistema policije, socijalne i zdravstvene zaštite…

Dodaje i da je značajan odgovor društva na nasilje u odnosu na nasilnika kako bi se na adekvatan način procenio rizik, primenile hitne mere u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici ili odredio pritvor za nasilnika.

Govoreći o izveštavanju medija o slučajevima femicida, Sonja Čopić navodi da je značajno da izveštavaju bez senzacionalizma, već preventivno – kome i na koji način žrtve mogu da se obrate.

Jučerašnji slučaj kada je muškarac pucao u bivšu suprugu, a onda u sebe, pokazao je, rekla je ona, da prisustvo vatrenog oružja predstavlja veliki rizik. 

"Činjenica je da u velikom broju slučajeva, žene koje bivaju ubijene ili gde je pokušan takozvani femicid da se to čini vatrenim oružjem. To predstavlja visok faktor rizika", rekla je Sanja Čopić.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар