ISTRAŽIVANjE POKAZALO: Mladi u Srbiji više za Rusiju nego za EU

Mladi u Srbiji smatraju da bi Srbija prilikom kreiranja spoljne politike više trebalo da se oslanja na Rusiju nego na Evropsku uniju, pokazuju podaci Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Srbiji.Autori istraživanja, Krovna organizacija mladih u Srbiji (KOMS), napominje da je važno istaći da je procenat odgovora onih koji misle da bi Srbija trebalo da se oslanja na Rusiju u spoljnoj politici porastao za više od 5 odsto, pa je tako sada među mladima u Srbiji dominantno mišljenje da bi Srbija trebalo najviše da se u spoljnoj politici oslanja na Rusiju — 32,7 odsto.Na drugom mestu posle Rusije nalazi se EU (21%), pa SAD (5%).U KOMS-u navode da je ovo poglavlje ukazalo na vrednosti koje neguju mladi u Srbiji.PROČITAJTE JOŠ: ISTRAŽIVANjE MEĐU MLADIMA POKAZUJE: Planiraju da se isele zbog posla; Ne žele da žive u demokratiji i sve više veruju liderima i vođamaMeđu mladima raste podrška stavovima da je Srbiji potreban lider i jak vođa koga će narod slediti i više od polovine mladih ima takav stav. Takođe, ovo poglavlje je ukazalo na tendenciju porasta negativnih stavova mladih prema EU i evropskim integracijama Srbije.U istraživanju se pokazalo da su rezultati u pogledu oslanjanja na EU opali u srazmeri sa opadanjem podrške ulasku Srbije u EU.U poređenju sa prethodnim godinama, nastavljen je trend pada podrške ulasku Srbije u EU, a ove godine mladi u Srbiji vide Rusiju kao zemlju u odnosu na koju bi Srbija trebalo da kreira spoljnu politiku i na koju bi trebalo da se oslanja.(sputniknews.com)

(Večernje novosti)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike