ISTORIJSKI DODATAK – ZAMAGLJIVANJE ODLUKE O OTCEPLJENJU: Šta je otkrila debata o međunacionalnim odnosima dve republike

U ČEMU JE ZNAČAJ ljubljanskog sastanka? Prvo, pokazuje se da su slovenački intelektualci (a nesumnjivo i političari koji su s njima tesno sarađivali, za razliku od srpskih političara koji su svoje najbolje intelektualce sve do 1987. godine svesrdno gonili) već 1985. godine bili čvrsto rešili da Jugoslaviju reorganizuju u skladu sa svojim interesima ili da se od nje otcepe. Godine 1985. nije još bilo nikakvog Memoranduma, a predsednik Republike je bio Ivan Stambolić, koji se povijao pred svakim pritiskom vladajuće hrvatsko -slovenačke koalicije.

(Vеčernje novosti)

Напишите коментар