ISTORIJSKI DODATAK – HEGEMON JE BIO POLITBIRO PARTIJE: Dobrica Ćosić o razgovoru sa ljudima iz „Mraka“ u LJubljani

ANTINACIONALISTIČKI i jugoslovenski govorili smo nas trojica iz Beograda – Marković, Tadić i ja. Odbacivali smo njihovu kritiku Srbije, branili smo je od optužbi da se hegemonistički i eksploatatorski odnosi prema razvijenom Zapadu, najviše prema Sloveniji; saglašavali smo se sa Slovencima da je došlo do rušenja čitavog političkog poretka i monopola Saveza komunista; zalagali se za održanje Jugoslavije i njenu demokratsku reformu…

(Vеčernje novosti)

Напишите коментар