Potvrđeno – otmičaru dede Jelene Đoković 10 godina robije

Apelacioni sud je potvrdio da nije bilo olakšavajućih okolnosti za Branislava Matića, dok je od otežavajućih cenio pobude okrivljenog iz kojih je učinio krivično delo radi sticanja imovinske koristi u iznosu od traženih 2.000.000 evra od unuke oštećenog, Jelene Đoković.

Sud je uzeo u obzir i pogoršanje zadravstvenog stanja oštećenog, te raniju osuđivanost okrivljenog za krivična dela iz grupe krivičnih dela čiji je motiv bio pribavljanje protivpravne imovinske koristi.

"Imajući u vidu napred navedeno, stepen krivice i težinu krivičnog dela, pravilno je prvostepeni sud ovog okrivljenog osudio na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina nalazeći da će se ovakvom vrstom i visinom kazne dovoljno uticati na okrivljenog da ubuduće ne vrši ovakva ili slična krivična dela čime će se postići opšta svrha izricanja krivičnih sankcija", navodi se u odluci suda.

Apelacioni sud navodi i da nije bilo dovoljno dokaza na osnovu kojih bi se moglo utvrditi da je u otmici učestvovao i D. J.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike