NASTAVLjENO SUĐENjE MALČANSKOM BERBERINU: Ispitani veštaci, a evo šta je on zahtevao

NA današnjem glavnom pretresu u predmetu optuženog Ninoslava Jovanovića neposredno su ispitani veštaci Zavoda za sudsku medicinu u Nišu koji su bili članovi komisije koja je veštačila vrstu, karakter i težinu telesnih povreda i mehanizma njihovog nastanka kod maloletne oštećene.

(Večernje novosti)

Napišite komentar