Kosovo, uhapšen bivši šef obaveštajne službe Salih Mustafa

U ovom trenutku se vrši prebacivanje Saliha Mustafe u pritvorski objekat Specijalizovanih veća Kosova u Hagu, gde će se njegovo prvo pristupanje sudu bez odlaganja obaviti pred sudijom za prethodni postupak.

U skladu sa Zakonom o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu, policija u okviru Specijalizovanog tužilaštva ovlašćena je i nadležna da vrši ovlašćenja koja prema kosovskom zakonodavstvu ima policija Kosova.

Pored toga, Zakon o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu predviđa da se, na osnovu naloga ili naredbe za hapšenje Specijalizovanih veća, sprovodi u pritvor lice protiv koga je optužnica potvrđena.

Nove informacije o ovom predmetu će biti dostavljene u narednom periodu.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar