Hitan poziv za dom zdravlja – ko ima pravo na kućno lečenje

Verovatno je svako od nas bio u situaciji da mora da pozove službu hitne pomoći.

Pored zavoda za hitnu medicinsku pomoć, koji bi trebalo da nam u svakom trenutku kada nam je neophodna hitna medicinska pomoć – i pomognu, pri domovima zdravlja postoje patronažne službe, i službe kućnog lečenja.

Dr Svetlana Mićić iz Doma zdravlja Savski venac rekla je za RTS da u toj ustanovi, u okvoru službe opšte medicne, postoji služba kućnog lečenja i neodložne pomoći, lekar i sestra izlaze po pozivu pacijenata kada je u pitanju neodložna pomoć.

"To znači da ako imamo stariju populaciju, teže pokretnu i nepokretnu, koja u datom trenutku ne može da izađe iz stana i dođe do doma zdravlja, izlazi ekipa na teren, pregleda pacijenta propiše terapiju i sve što treba od dijagnostičkih procedura, jer dom zdravlja ima i laboratorijsku uslugu na terenu", pojasnila je Mićićeva.

Ukoliko je potreban transport, odnosno hospitalizacija ekipa poziva službu Gradskog zavoda hitne medicinske pomoći ili daje nalog za kola hitne pomoći ukoliko nije neophodna pratnja za samog pacijenta, rekla je Mićićeva.

"Kod kućnog lečenja je malo drugačija patologija, radi se o starijoj populaciji i postoperativnim stanjima, ljudi koji izlaze iz bolnice, termoinalne faze karcinoma, kada ekipe daju simptomatsku terapiju, tu su i hronični pacijenti – hronični bronhitis i astma koja zahteva terapiju u kućnim uslovima", kaže ona.

Naša služba radi svki dan kao i dom zdravlja od 7 do 20 i vikendom postoje dežurne ekipe, dodala je Mićićeva.

Lekar na kućnom lečenju planira posete i obilazi te pacijente ili se java rodbina od pacijenta koji je izašao iz bolnice – neophodan je nastavak lečenja.

Što se tiče neodložne pomoći po pozivu, lekar primi poziv, dobija anamnestičke podatke i u roku od dva sta dužna je ekipa da izađe na teren.

Dr Mićić kaže da se radi trijaža telefonom i daju se saveti pacijentima.

Ukoliko se stanje ne popravlja mogu nas pozvati kroz određeni period ili u toku dana ili sledećeg dana, pojašnjava Mićićeva.

Govoreći o tome ima li ih dovoljno, kaže da je manjak ljudi inače zbog situacije sa kronom, ali uglavnom postižuo da pruže pomoć.

Kada se sumnja na kovid kao i u ove dve i po godine, u tim situaicijama ekipa izlazi, oblači se kompletna lična zaštitna oprema pre ulaska u stan, sa maskom, pregleda se pacijent, uradi se antigenski test, ako je negativan radi se pi-si-ar test.

(Radio-televizija Srbije)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike