Gojkovićeva u UN: Digitalna rodna ravnopravnost jedan od ključnih resursa za razvoj

Maja Gojković,  koja učestvuje na 67. zasedanju Komisije za status žena (CSW) u Njujorku, istakla je da su potrebni dodatni napori da žene imaju jednak pristup tehnologijama, jer je prevazilaženje rodnih podela u digitalnom svetu najbolji način da se osiguraju novi resursi za globalni ekonomski rast, prenosi se u saopštenju Ministarstva.

Gojkovićeva je na zasedanju, na čijem otvaranju se obratio generalni sekretar UN Antonio Guteres, naglasila da je Vlada Srbije postavila rodnu ravnopravnost kao jedan od svojih ključnih prioriteta u oblasti strukturnih reformi i javnih politika.

"Srbija je tokom poslednje dve decenije prešla dug put u pogledu poboljšanja društvenog položaja i zaštite žena. Zahvaljujući našem proaktivnom pristupu u poslednjoj deceniji, Srbija sada ima Vladu u kojoj trećinu ministara čine žene", istakla je Gojkovićeva.

Zakoni i strategije o ravnopravnosti

Podsetila je da je pre dve godine usvojen novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti, krovni zakon u oblasti zaštite prava žena, potom Strategija za suzbijanje i sprečavanje rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici, nova Strategija za rodnu ravnopravnost, kao i izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije.

Ministarka je napomenula da Zakon o rodnoj ravnopravnosti propisuje ravnopravno učešće oba pola u političkom i javnom životu, kao i rodno odgovorno budžetiranje, a uveden je i termin neplaćenog kućnog rada i uspostavljena obaveza poslodavaca da obezbede jednaku zastupljenost oba pola.

Predsednica Koordinacionog tela rekla je da se istovremeno radi i na brojnim projektima u partnerstvu sa agencijama i telima UN, kao i da organizacije ženskog civilnog društva imaju punu podršku države u sprovođenju svojih inicijativa u domenu rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena.

"Smanjenje rodnog jaza u platama"

Gojkovićeva je na debati pod nazivom "Inovacije, tehnološke promene i obrazovanje u digitalnom dobu za postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje svih žena i devojčica", ukazala da je Vlada sprovela različite mere za povećanje pristupa tehnologiji, posebno u ruralnim sredinama gde je pristup internetu i tehnologiji ograničen.

"Pokrenuto je nekoliko inicijativa za unapređenje veština i znanja iz te oblasti među ženama. Program ‘Devojke u tehnologiji’ pruža obuku i mentorstvo mladim ženama koje žele da se usavršavaju u IT sektoru i unaprede svoje digitalne veštine. Intenzivno promovišemo učešće žena u nauci", navela je ministarka.

Dodala je i da je Srbija primenila više rodno osetljivih politika za promovisanje učešća žena u digitalnoj ekonomiji, što uključuje i inicijative za smanjenje rodnog jaza u platama i povećanje zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama.

"Rodna digitalna podela mora da se prevaziđe" 

Gojkovićeva je podsetila je da IT sektor Srbiji donosi više od 2, 7 milijardi evra i da u našoj zemlji posluje 1.400 inovativnih IT kompanija.

"Iako je već dosta urađeno i napravljen veliki pomak, potrebni su dalji napori kako bi se osiguralo da žene imaju jednak pristup i korišćenje digitalnih tehnologija", poručila je Gojković.

Istakla je da rodna digitalna podela treba i mora biti prevaziđena i da u suočavanju sa globalnim fenomenima kao što su starenja društva i sve veća obrazovna dostignuća mladih žena, jačamo svest o tome da je digitalna rodna ravnopravnost jedan od ključnih resursa za razvoj.

Gojković je rekla i da u pretvaranju digitalne rodne ravnopravnosti u stvarnost možemo uspeti samo punom posvećenošću, solidarnošću na međunarodnom planu i zajedničkim trudom, kaže se u saopštenju Ministarstva.

(Radio-televizija Srbije)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike