Gojković: Borba protiv nasilja nad ženama mora biti jača i odlučnija nego ikada

Predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost  i ministarka kulture Maja Gojković poručila je da je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembar, važan za ukazivanje na to koliko je rodno zasnovano nasilje ozbiljan problem, kako kod nas, tako i u svetu.

"U Srbiji je ove godine u porodičnom i partnerskom nasilju ubijeno 25 žena, a u periodu od prethodnih deset godina čak 340. Ovo upozorava da je nasilje prema ženama i dalje prisutno i da u borbu protiv ovog oblika partnerskog i porodičnog nasilja moramo ući jače i odlučnije nego ikada", rekla je Maja Gojković.

Dodaje da je Srbija do sada ostvarila značajan napredak po pitanju stvaranja normativnog i strateškog okvira za borbu protiv nasilja nad ženama u nameri da se radi sistemski i udruženo, kako bi se što brže i efikasnije došlo do održivih rešenja.

"U 2021. godini usvojen je novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti, krovni zakon u oblasti zaštite prava žena, kao i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije i Strategija za suzbijanje i sprečavanje rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Prethodno, 2017. godine, počeo je sa primenom i novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici", podseća Gojković.

Dodaje, međutim, da je pored dobrog zakonodavnog okvira važno da se ovom problemu, koji pogađa čitavo društvo, pristupi sistemski kroz multisektorsku saradnju.

"Zato ćemo u novom sazivu Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost raditi na boljoj koordinaciji ministarstava i drugih državnih organa, kao i na produbljivanju saradnje sa međunarodnim i organizacijama civilnog društva", ističe Gojković.

Napominje da će se Srbija i ove godine priključiti globalnoj kampanji "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" u kojoj će akcenat biti stavljen na nasilje nad ženama i devojčicama u javnom prostoru, takođe izraženom obliku rodno zasnovanog nasilja.

"Svaki život je podjednako važan i nasilje nad ženama u okviru porodice i partnerskih odnosa nije samo privatni, niti porodični problem. Zato kao društvo moramo ubuduće još više da radimo na promovisanju politike nulte tolerancije prema nasilnicima, da verujemo žrtvama i da ih osnažimo i ohrabrimo da ne ćute i ne zatvaraju oči pred nasiljem, već da ga prijave", kaže Gojković.

Poziva žene da prijave nasilje.

"Želim da pošaljem poruku svim ženama koje su pretrpele, ili još uvek trpe nasilje, da ga prijave, da imaju poverenje u institucije, koje su dužne da odgovore na svaki slučaj nasilja, i pruže neophodnu zaštitu i podršku", navela je Maja Gojković.

(Radio-televizija Srbije)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike