Fondacija „Za srpski narod i državu“ dodeljuje 25 studentskih stipendija

Bespovratna sredstva u vidu studentskih stipendija dodeljuju se jednokratno za ukupno 25 izabranih kandidata – studenata.

Visina sredstava koja se dodeljuje izabranim studentima maksimalno može biti do iznosa jednogodišnje školarine fakulteta koji je student upisao.

Pravo da se prijave na konkurs imaju svi studenti prvi put upisuju prvu godinu osnovnih akademskih studija, na svim univerziteta iz Republike Srbije, da su samofinansirajući studenti, pohađaju celokupni studentski program na maternjem jeziku i pripadaju najmanje jednoj ili više socijalno ugroženih kategorija. (Na sajtu Fondacije možete videti šta se podrazumeva pod terminom socijalno ugrožena kategorija).

Šta je od dokumentacije potrebno 

Potrebna dokumentacija koju kandidat dostavlja su popunjen Prijavni obrazac 1 i Obrazac 2 (dostupni na sajtu); Uverenje o državljanstvu studenta; Lična karta ili pasoš studenta (očitani dokument ili fotokopija); Fotokopija prve strane indeksa, sa fotografijom studenta i brojem indeksa; Uverenje/potvrda da je student prvi put upisao prvu godinu osnovnih akademskih studija kao redovan student.

Pored toga, potrebni su i Uverenje/potvrda da je student na samofinansiranju; Dokaz o visini godišnje školarine fakulteta; Dokumentacija izdata od strane nadležnog organa, kojom se na nedvosmislen način dokazuje status, odnosno pripadnost studenta najmanje jednoj ili više navedenih socijalno ugroženih kategorija; Izjavu studenta u slobodnoj formi da ne prima nikakve stipendije iz drugih javnih izvora stipendiranja.

Svi dokazi o ispunjavanju uslova navedenih u konkursu koji studenti pribavljaju, moraju biti priloženi u originalu ili kao overene kopije, ne starije od šest meseci od datuma raspisivanja ovog konkursa.

Prijava na konkurs na dva načina

Paket dokumentacije sa prijavom i pratećim dokazima moguće je poslati poštom ili kurirskom službom u papirnom obliku (hard copy), na sledeću adresu: Fondacija "Za srpski narod i državu", Palmira Toljatija 5/3, 11000 Beograd (Novi Beograd), Republika Srbija.

Prilikom pakovanja dokumentacije obavezno je staviti naznaku na koverti: "PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU 2021/2022. GODINU"

Ili elektronskim putem gde je kompletan paket dokumentacije skeniran u  PEG ili PNG ili PDF format i poslat na zvanični mejl Fondacije "Za srpski narod i državu" office@fondacijasnd.rs.

Javni konkurs objavljen je na zvaničnom sajtu Fondacije "Za srpski narod i državu".

Rok za podnošenje prijava je 60 dana od dana objavljivanja ovog javnog konkursa, a najkasnije do 4. avgusta.

Dospela dokumentacija se ne vraća nazad kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave, neće biti razmatrane.

Proces selekcije

Sve prijave koje su pristigle u roku razmatra stručna Komisija za dodelu stipendija. Članove Komisije imenuje i ovlašćuje direktor Fondacije.

Komisija utvrđuje koje prijave ispunjavaju uslove iz Konkursa što je prvi uslov selekcije, a zatim formira preliminarnu rang-listu studenata kojima će biti dodeljena stipendija.

Preliminarna rang-lista sa rezultatima objavljuje se na zvaničnom sajtu Fondacije "Za srpski narod i državu". Studenti kandidati u roku od osam dana mogu da ulože prigovor, a Komisija će svaki prigovor razmotriti i o njemu doneti odluku.

Po isteku roka za podnošenje prigovora, Komisija utvrđuje Konačnu rang-listu od 25 studenata kojima će biti dodeljena stipendija. Lista se objavljuje na zvaničnom sajtu Fondacije "Za srpski narod i državu".

Visina svake stipendije koja se dodeljuje studentima utvrđuje se prema prethodno dostavljenim dokazima o godišnjoj visini školarine za svaki fakultet pojedinačno i maksimalno može biti do iznosa jednogodišnje školarine fakulteta koji je student upisao.

Članovi Komisije za dodelu stipendija su: prof. dr Marko Atlagić, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, prof. dr Aleksandar Gajić, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Margareta Smiljanić, predsednica Studentske konferencije Univerziteta Srbije (SKONUS), prof. dr Marijana Dukić Mijatović, vanredni profesor na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, mr Tomislav Milenković, magistar ekonomskih nauka, Beograd.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар