Devedeset osam godina rada Medicinskog fakulteta, uručene nagrade

Posle Drugog svetskog rata diplomu lekara na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu steklo je trideset hiljada lekara, a fakultet je dao i oko tri hiljade doktora nauka. Najboljim diplomiranim studentima i autorima najboljih naučnih radova, uručene su nagrade.  

"Ja sam trenutno lekar na stažu u GAK Narodni front gde završavam svoj obavezni lekarski staž i sledećeg meseca polažem državni ispit. Moje želje jesu da ostanem u Srbiji i radim u našem zdravstvenom sistemu", rekao je Petar Simić najbolji diplomirani student.

Docent Darko Antić iz Klinike za hematologiju KCS, dobitnik nagrade za naučno-istraživački rad kaže da je istraživanje posvećeno trombozama u limfomima.

"Mi smo uspeli da formiramo jedan skor koji je pomogao nama kliničarima da predvidimo koji bi to pacijenti mogli biti i da bar jedan deo njihovog rizika za nastanak smrtnog ishoda sprečimo", rekao je Antić.

U ovom trenutku tu je više od tri i po hiljade lekara na specijalizaciji, što je značajna baza za budući razvoj.

"Taj razvoj je imperativ našeg opstanka i mi moramo ostati kao vrhunska visokoobrazovna i naučna institucija inače ćemo izgubiti ovu tradiciju koju smo sada imali. Odnosno na tradiciji ne možemo živeti nego možemo živeti u savremenom dobu i ovde u Srbiji", kaže akademik Nebojša Lalić, dekan Medicinskog fakulteta.

Profesor Petra Marin, prorektor Univerziteta u Beogradu kaže da je Medicinski fakultet ustanova koja ima veliki broj zaposlenih i izuzetno veliki broj vrhunskih naučnika i pedagoga i samim njihovim brojem i kvalitetom garantuju da će Univerzitet u Beogradu i u narednom periodu biti vrlo visoko kotiran u međunarodnim okvirima.

Po dva inostrana predavača svake nedelje drže predavanja, fakultet učestvuje u velikim međunarodnim projektima, a još više će se raditi na njegovoj afirmaciji kao regionalnog centra za istraživanja u medicini.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike