Da li Beograđani diskriminišu južnjake zbog govora

Diskriminacija je nejednako postupanje prema osobi na osnovu nekog ličnog svojstva, pola, veroispovesti, porekla. 

Vranjanci, sa geografske distance, posmatraju perspektive i mogućnosti koje nudi prestonica.

"Stanovnici, recimo, Beograda imaju bolju zdravstvenu zaštitu od nas na jugu Srbije", kažu neki od anketiranih građana.

Neki od Vranjanaca kažu da su najviše diskriminisani u govoru pa u svemu ostalom. "Beograđani dugo diskriminišu naše južnjake zbog govora", navode oni.

Žene diskriminasne po više osnova 

U Odboru za ljudska prava smatraju da su žene žrtve porodičnog nasilja, izložene diskriminaciji po više osnova.

"Korisnice nam prijavljuju da postoji diskriminacija u pogledu zapošljavanja, kad poslodavac sazna da je ona recimo žrtva porodičnog nasilja ili je bila žrtva, prosto diskriminišu ženu i ne zapošljavaju je, i na taj način je stavljaju u nepovoljniji položaj u odnosu na druge žene", ističe Miroslava Despotović iz Odbora za ljudska prava.

Diskriminacija postoji, ali se teško dokazuje, procesuira se, ali se retko prijavljuje. U Romskom kulturnom centru smatraju da je najbolja zaštita informisanost i prevencija.

"Romi skoro da uopšte ne prijavljuju diskriminaciju kada se dešava, mada većina njih i ne zna šta je diskriminacija i ne zna pojam diskriminacije i zbog toga i možda ne prijavljuje diskriminaciju", rekao je Zvezdan Ramić iz Romskog kulturnog centra.

Najviše diskriminisanih među migrantima  

Najveća socijalna distanca, pokazuju rezultati istraživanja Povereništva, postoji prema migrantima. U Prihvatnom centru u Vranju nije bilo primedbi na odnos zaposlenih ni lokalnog stanovništva prema migrantima.

"Ovde sam dve godine i nisam imala loša iskustva, svi su dobri, pričaju sa nama. Još ne mogu da odem u Nemačku, ali nisam kriva ni ja, nije ni Srbija, takva je politika", kaže Sonja iz Avganistana.

Goran Ćirić iz Komesarijata za izbeglice i migracije navodi da može da se govori samo o pozitivnoj diskriminaciji.

"Možemo da govorimo samo o pozitivnoj diskriminaciji migranata, oni su prepoznati kao stranci u našoj državi, uživaju visok nivo prava, imaju pravo na medicinsku zaštitu, deca idu u školu", rekao je Ćirić.

Većina anketiranih, prema podacima Povereništva za zaštitu ravnopravnosti, rad i zapošljavanje vidi kao oblast u kojoj se diskriminacija najčešće ispoljava, sledi socijalna zaštita, zdravstvo i obrazovanje.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike