Četiri razloga da ogrev kupujete leti

Cena ogrevnog drveta kreće se od 3.000 do 6.000 dinara po kubiku, zavisno od dela Srbije u kojem se kupuje. Najskulje je, naravno, u Beogradu.

Povoljnija cena nije jedina korist nabavke ogreva, naročito drveta, tokom leta. Prof. dr Branko Glavonjić sa Šumarskog fakulteta u Beogradu tvrdi da postoje bar još tri dobra razloga za to.

Ogrevno drvo treba kupovati u periodu od aprila do juna kako bi se ostavilo vreme da se drvo prosuši do početka grejne sezone. Upravo iz te činjenice proističu preostali razlozi za nabavku ogreva tokom leta.

Suvo drvo bolje gori i daje veće količine toplotne energije i samim tim se troši manje ogreva.

"Naša istraživanja su pokazala da domaćinstva koja koriste suvo i prosušeno drvo potroše mnogo manje drveta za grejnu sezonu – između 16 i 21 procenat manje se potroši drveta za istu grejnu površinu u odnosu na korišćenje sirovog drveta", objašnjava profesor Glavonjić.

Treći razlog se odnosi na činjenicu da sirovo drvo dok gori otpušta veću količinu pare koja izaziva koroziju na grejnim uređajima i oni mnogo brže stradaju

Četvrti razlog se odnosi na štetne gasove koji se emituju u atmosferu.

Najviše štetnih gasova se emituje sagorevanjem fosilnih goriva – uglja, mazuta, lož ulja. Kada je u pitanju drvo, te emisije su nekoliko puta manje, ali i tu postoji razlika – ukoliko se koristi suvo drvo ta emisija je 10 do 13 puta manja u odnosu na sirovo.

Kako znati da li je pelet kvalitetan 

I pelet je pojeftinio u odnosu na period mart-april, pa je sada pravo vreme za kupovinu.

Građani su se proteklih grejnih sezona žalili na loš kvalitet peleta. Profesor Glavonjić upozorava da se pelet nekontrolisano uvozio bez adekvatnih procedura i kontrole kvaliteta.

"Mi u Srbiji imamo oko 70 proizvođača drvnog peleta od kojih osam proizvođača ima odgovarajuće evropske sertifikate i njihov pelet je zaista vrhunskog kvaliteta. Postoje i drugi prozvođači koji nemaju takve sertifikate, ali testiraju svoj pelet kod ovlašćenih laboratorija", napominje profesor Glavonjić.

Pokrenuta je i inicijativa za donošenje pravilnika o kvalitetu drvnih goriva.

"Kroz jedan takav pravilnik bi se uspostavio sistem kontrole i obaveze proizvođača i distributera drvnih goriva da ne mogu da distribuiraju drvna goriva na tržište bez posedovanja odgovarajućih atesta, sertifikata i, naravno, deklaracije o proizvodu kojom se uspostavlja taj pravni odnos između prodavca i kupca i gde kupac onda ima mogućnosti da i pravnim sredstvima traži nadoknadu ukoliko mu stradaju uređaji ili je nezadovoljan kvalitetom tog peleta", kaže profesro Glavonjić.

Građani bi, ukoliko žele da budu sigurni da su kupili kvalitetan ogrev, trebalo da obrate pažnju da li pelet ima oznaku da je kvalitet kontrolisan.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike