Brnabićeva sa udruženjima roditelja o finansijskoj podršci porodica sa decom

Premijerka je upoznala predstavnike udruženja sa prihvaćenim predlozima i primedbama i naglasila da je neophodno nastaviti razgovore i u budućnosti radi daljeg poboljšanja zakonskih rešenja u toj oblasti.

Kada je reč o poboljšanju zakona, Brnabićeva je rekla da se predloženim izmenama i dopunama zakona predviđa mogućnost istovremenog korišćenja naknade zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i ostale naknade po osnovu posebne nege deteta i dodatka za pomoć i negu drugog lica.

Takođe, izmenama i dopunama zakona uveo bi se donji limit naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva u visini minimalne zarade od dana započinjanja porodiljskog odsustva do navršena tri meseca života deteta i smanjio bi se vremenski period u kojem se cene osnovice na koje su plaćeni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za poljoprivredne osiguranice sa 24 na 18 meseci.

Sve to zahteva značajna povećana davanja iz budžeta, a dodatno, trenutna situacija izazvana koronavirusom svakodnevno utiče na ogromna finansijska davanja za zdravstvo i podršku građanima i privredi, dodala je Brnabićeva.

"Ispravljene određene nepravde" 

Predsednica Vlade je naglasila da su predviđenim izmenama zakona ispravljene određene nepravde kada je reč o primanjima na porodiljskom odsustvu, naročito kod nezaposlenih žena, ali da je preostalo da se reši izuzetno važno pitanje statusa preduzetnica.

"Razvojna politika Srbije jeste da imamo što veći broj preduzetnica i ni na koji način one ne bi trebalo da budu diskriminisane", naglasila je Brnabićeva.

Predstavnici udruženja rekli su na sastanku da je neophodno nastaviti razgovore i razmotriti mogućnosti za rešavanje problema različitih kategorija porodilja, pre svega nerešenog statusa preduzetnica gde je neophodno uskladiti i druge zakone koji regulišu ovu oblast kako bi efekti bili potpuni, kao i otvoreno pitanje porodilja koje imaju mesečna primanja veća od tri prosečne zarade.

Predstavnici udruženja posebno su istakli problem obračuna naknade zarada na porodiljskom odsustvu i odsustvu radi nege deteta i predložili da se obračunski period smanji sa 18 na 12 meseci, za šta je predsednica Vlade rekla da će se razgovarati i razmotriti.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар