„Fabrička akademija“ za napredak

KOMPANIJA „FKA Srbija“ prepoznala je značaj implementacije novih tehnologija i trendova da bi se održala konkurentnost spajajući tačke u celom lancu vrednosti. Umreženi senzori i softver omogućavaju prikupljanje, deljenje i analizu podataka u velikim količinama i sa velikom brzinom i niskim troškovima. Ovo poboljšava efikasnost, produktivnost i performanse u industrijskoj organizaciji. Plant academy, u ovom scenariju, sada je, a biće sve više i više, referentna tačka za znanje i razvoj zaposlenih. – „Industrija 4,0“ sve brže postaje realnost. U našoj fabrici počeli smo da pristupamo digitalnoj proizvodnji kroz razvoj naprednih rešenja za virtuelnu simulaciju naspram fizičkog okruženja – kaže direktor fabrike u Kragujevcu Alesio Leonardi.- Ali i pored inovativnih tehničkih rešenja, u našem fokusu su uvek naši zaposleni i njihov razvoj i napredak. Zato smo mi deo međunarodnog projekta Plant academy, koji vodi naša centrala FCA Manufacturing za fabrike regiona EMEA (Evropa, Bliski istok i Afrika). Sadržaj i logika koncepta „fabričke akademije“ je razvijana u održivom okruženju koristeći interno znanje, veštine, know-how i iskustva u stvaranju veoma značajne snage fabrike na ovaj način. Projekat Plant academy je uspeo da spoji različite potrebe sa konceptom koji se bazira na tri oblasti: organizacija fabrike, stvaranje znanja i razvoj liderstva. Ovaj koncept je fokusiran na razvoj kompetencija i veština zaposlenih koji se bazira na njihovim ulogama u organizaciji koristeći interno razvijene module obuke, čime se osigurava održivost, konkurentnost i visok nivo znanja u fabrici. – Ponosni smo na činjenicu da su naša fabrika i naši zaposleni deo Plant academy, zato što je to ključan međunarodni projekat koji spaja na transferzalan način sve fabrike u EMEA regionu. Mi smatramo da je Akademija alat za kulturnu promenu da bi se razvili obučeni i motivisani zaposleni koji uče, otkrivaju i primenjuju stvari koje unapređuju poslovanje. Rezultat je svakodnevno jačanje i obogaćivanje znanja i iskustva (know-how) i liderskih veština naših zaposlenih koje podstiču entuzijazam, zadovoljstvo i motivaciju – kaže Bojana Tošić, menadžer treninga u „FKA Srbija“. „SREBRNI NIVO“ Važan deo znanja koje se stiče u Plant academy je WCM, proizvodni sistem koji obuhvata celu organizaciju fabrike, uključujući sistem kvaliteta, sistem održavanja, upravljanje troškovima i logistiku kroz evolutivnu perspektivu. Fabrika „FKA Srbija“ je izgrađena na WCM principima. – Naš proces usvajanja WCM se smatra jednim od najbržih u FKA. Za dve i po godine postigli smo „srebrni nivo“ u međunarodnom rangiranju. Najveća snaga naše fabrike su naši zaposleni, i zato je „FKA Srbija“ u ovako kratkom roku postala fabrika koja pruža WCM podršku drugim FKA fabrikama i postala je referenca po mnogim osnovama – objašnjava Ivana Knežević, WCM menadžer u „FKA Srbija“.

(Večernje novosti)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike